33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKSTRA

Ontvangen 19 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 6 364,56 (x € 1 000).

II

In artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 6 364,56 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat het reiskilometerbudget voor Valysvervoer in 2012 gebaseerd blijft op de huidige reisafstand van 750 kilometer. De uitgaven voor Valysvervoer zijn in de begroting opgenomen als een opdracht op grond van wet- en regelgeving in artikel 44. Voor een beperkt deel van de totale beleidsuitgaven (3%) zijn nog geen verplichtingen aangegaan. Deze middelen zijn alternatief aanwendbaar. Dit amendement regelt dat die middelen aangewend worden voor het handhaven van de reisafstand van 750 kilometer. Het gaat om een bedrag van 6 364 560 euro.

Dijkstra

Naar boven