33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 101 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOIMAN EN ARIB

Ontvangen 16 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 45 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 663 (x € 1 000).

II

In artikel 45 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 663 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement betreft het teniet doen van de bezuinigingen op het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum Haarlem waar zij de Multidisciplinaire aanpak Kindermishandeling hebben ingevoerd. Het teniet doen van de bezuinigingen maakt dat kinderen met een opgelopen trauma behandeld kunnen (blijven) worden en niet voor een dichte deur komen te staan.

Dekking wordt gevonden in de budgetflexibiliteit van artikel 45 van de begroting 2012.

Kooiman

Arib

Naar boven