33 000 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kosten voor Kroondomein Het Loo en Kroondomein Hoog Soeren gedragen worden door de Nederlandse samenleving;

constaterende, dat in de begroting van de Koning niet is terug te vinden wat de kosten voor de geleverde diensten en het Koninklijk Jachtdepartement zijn;

constaterende, dat in de begroting van de Koning niet is terug te vinden of de subsidies uit de subsidieregeling natuurbeheer (SN) en de SAN-subsidies worden verstrekt;

constaterende, dat de regering in 2007 voor het laatst een volledig overzicht van deze kosten heeft gegeven;

verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk een volledige specificatie te geven van de begroting van de kroondomeinen in 2012, inclusief de kosten voor het Koninklijk Jachtdepartement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Raak

Recourt

Naar boven