33 000 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat alle Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn;

overwegende, dat dit eens te meer dient te gelden voor benoemingen bij Hoge Colleges van Staat;

overwegende, dat voor de afzonderlijke Hoge Colleges van Staat in uiteenlopende benoemingsprocedures voorzien is;

verzoekt de regering het huidige benoemingsbeleid voor Hoge Colleges van Staat te evalueren en voorstellen te doen hoe bij de benoeming van functionarissen van Hoge Colleges van Staat voorzien kan worden in openbare, toegankelijke en controleerbare sollicitatieprocedures, en de Kamer daarover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven