33 000 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat van alle departementen, Hoge Colleges van Staat en het parlement een financieel offer wordt gevraagd met het oog op de pessimistische economische vooruitzichten;

overwegende, dat ook van de leden van het Koninklijk Huis een financieel offer verwacht mag worden;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe vanaf 2013 de kosten voor het Koninklijk Huis en de koninklijke familie gereduceerd kunnen worden en daarvoor voorstellen aan de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven