33 000 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN VAN GENT

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet eerlijk wil communiceren over de aanpak van de Europese schuldencrisis;

constaterende, dat geen enkel misverstand mag bestaan over de feiten rond nieuwe economische afspraken door de Eurolanden, zodat duidelijk is waarmee Nederland instemt;

voorts constaterende, dat verschillende interpretaties zijn gegeven omtrent de vraag of Nederland soevereiniteit overdraagt onder de nieuwe economische afspraken;

spreekt als haar mening uit dat het wenselijk is dat de Raad van State, als belangrijkste adviseur inzake constitutionele kwesties, voorlichting verschaft over dit vraagstuk;

verzoekt de vaste commissie voor Europese Zaken om een voorlichtingsverzoek met voorlichtingsvragen op te stellen en deze aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van Gent

Naar boven