33 000 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar het lek uit de rijksministerraad van 4 oktober,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Naar boven