33 000 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de bijzondere belastingvoordelen van de leden van het Koninklijk Huis ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Thieme

Recourt

Naar boven