32 839 Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 mei 2012

Naar aanleiding van de mij met uw brief d.d. 18 april 2012 toegezonden vragen van de leden van de Tweede Kamer Commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – inzake aansluitplicht warmteprojecten – deel ik u mee dat een goede reactie afstemming vergt met de betrokken belangenbehartigende partijen.

Ik streef er naar om u uiterlijk in de week van 11 juni 2012 antwoord over deze kwestie toe te zenden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Naar boven