32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 313 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN ELLEMEET

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat alle kinderen de kans moeten krijgen om in bibliotheken boeken te lezen, te leren over het nieuws en te luisteren naar muziek;

constaterende dat niet in elke gemeente kinderen tot 18 jaar gratis gebruik kunnen maken van bibliotheekvoorzieningen;

verzoekt de regering, om te bezien hoe het gebruik van bibliotheekvoorzieningen voor alle kinderen in Nederland kosteloos toegankelijk kan worden gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Ellemeet

Naar boven