32 770 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 4 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het geschatte aantal fraudegevallen ten aanzien van studiefinanciering voor uitwonende studenten 27 500 bedraagt en de geschatte instroom in de risicogroep jaarlijks 19 000 studenten zal bedragen;

overwegende, dat de totale fraude met de uitwonendenbeurs naar schatting 40 mln. tot 55 mln. zal kosten;

overwegende, dat een grote pakkans een preventieve werking heeft op het aantal fraudegevallen;

verzoekt de regering toe te zeggen dat de uitvoeringscapaciteit versneld uitgebreid wordt als uit het eerste meetmoment blijkt dat het aantal fraudegevallen niet met minstens 50% is gedaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven