32 759 Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 29 april 2011

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 153, eerste lid, van het Reglement van Orde een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde toekomen.

Schouw

Van der Ham

Naar boven