32 712 Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 18 januari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat goed overleg in alle gevallen te prefereren is, maar niet altijd lukt;

verzoekt de regering te komen met een oplossing voor situaties waarin overleg bij landsgrensoverschrijdende vervuiling niet goed geregeld kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven