32 712 Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 18 januari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de gebiedsgerichte aanpak van bodemsanering uitgaat van vrijwillige deelname van de vervuilers;

overwegende, dat dit freeriders in de kaart speelt;

van mening, dat gemeenten sanctiemiddelen in handen moeten hebben om freeriders te kunnen dwingen in het proces deel te nemen;

verzoekt de regering bij de aangekondigde integrale herziening van de Wet bodembescherming verplichte deelname van vervuilers aan de gebiedsgerichte aanpak op te nemen, inclusief sanctiemiddelen voor gemeenten om dit af te kunnen dwingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven