32 677 Samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID BRINKMAN

Voorgesteld 25 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het verzet van de bevolking van de gemeente Niedorp tegen de samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer zeer groot is en deze samenvoeging onder deze bevolking geen meerderheid heeft;

constaterende, dat velen binnen de gemeente Niedorp kennelijk wel positief staan tegenover samenvoeging binnen de zogenaamde «west variant»;

verzoekt de regering het wetsvoorstel tot samenvoeging van voornoemde gemeenten, onder stuk nr. 32 677 in te trekken en de gemeente Niedorp de kans te geven, haar wensen richting deze «west variant», nader in te vullen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman

Naar boven