32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET

Ontvangen 5 november 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel VII, onderdeel C, komt te luiden:

C.Artikel 33, onderdeel 1°, vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de vrijstelling van schenkbelasting van hetgeen wordt verkregen van het Koninklijk Huis wordt afgeschaft.

Van Vliet

Naar boven