32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 107 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering tot een verbod op rituele slachtingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven