32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 106 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat mkb'ers die zich aan de wet en regels houden niet meer onder het (verkapte) mom van winkelpandrenovatie, blijvend uit het door hen gehuurde pand kunnen worden gezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven