32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 104 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JACOBI

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, de toename en risico's van infectieziekten van dier naar mens;

van mening, dat ziekten van dier naar mens zo effectief mogelijk moeten worden bestreden en voorkomen moeten worden;

verzoekt de regering in haar reactie op het rapport van de commissie-Van Dijk te onderzoeken, de gezondheidsadvisering door ggd'en aan gemeenten/provincies bij de vergunningverlening veehouderij verplicht te stellen, waar grote concentraties van dieren aan de orde zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jacobi

Naar boven