32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 103 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JACOBI

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel de Lissabonstrategie als de nieuwe EU 2020-strategie voorstellen hebben neergelegd om 3% van het bnp te investeren in kennis en innovatie;

overwegende, dat de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie al jaren aan de gang is, en dat dit beleid in de 21ste eeuw primair gericht moet zijn op een toekomstbestendige en concurrerende landbouw op basis van innovatie en ondernemerschap en niet op structurele inkomenssubsidies;

constaterende, dat deze structurele inkomenssubsidies ongeveer 40% van de Europese begroting beslaan;

constaterende, dat Nederland het realiseren van een «concurrerende en marktgeoriënteerde Nederlandse en Europese land- en tuinbouw die op termijn zonder steun concurrerend kan produceren» benoemd heeft als kernelement van zijn inzet in de houtskoolschets;

verzoekt de regering tijdens de komende Europese onderhandelingen in te zetten op het benoemen van een termijn waarbinnen deze transitie naar een zelfstandig opererende land- en tuinbouw kan worden gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jacobi

Naar boven