32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel de Lissabonstrategie als de nieuwe EU 2020-strategie voorstellen hebben neergelegd om 3% van het bnp te investeren in kennis en innovatie;

constaterende, dat artikel 68 lidstaten ruimte biedt om een deel van het GLB-geld in te zetten voor maatschappelijke doelen, zoals innovatie, maar dat Nederland tot nog toe slechts een deel van die ruimte heeft benut;

overwegende, dat een belangrijke uitdaging bij het verduurzamen van de landbouwsector ligt in het opschalen van succesvolle pilotprojecten;

verzoekt de regering om de komende jaren, in overleg met de partijen van het convenant duurzame veehouderij en het platform duurzaam voedsel, de door artikel 68 geboden ruimte maximaal te benutten voor het opschalen van succesvolle pilotprojecten op het vlak van innovatie voor duurzame en diervriendelijke landbouw, rekening houdend met het investeringsvermogen in de sector zelf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jacobi

Naar boven