32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat dit kabinet de lasten voor ondernemers wil verkleinen;

overwegende, dat ondernemers jaarlijks verplicht een bijdrage moeten betalen aan de Kamers van Koophandel en dat dit de KvK's een begroting geeft van 249 mln. in 2009;

overwegende, dat twee derde hiervan niet wordt besteed aan registratie maar aan voorlichting en regiostimulering;

verzoekt de regering om de verplichte bijdrage aan de KvK's voor voorlichting en regiostimulering om te zetten tot een vrijwillige bijdrage en hiermee de lasten voor ondernemers te verlichten met 150 mln.;

verzoekt de regering tevens, continuering van het Handelsregister te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Braakhuis

Naar boven