32 473 Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)

Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2012

In de procedurevergadering van woensdag 11 april 2012 heeft uw Kamer mij verzocht om aan te geven of de verordening (EG) nr. 417/2002 voor dubbelwandige olietankers ook van toepassing is voor de BES-eilanden.

Ik kan u het volgende meedelen. De verordening (EG) nr. 417/2002 voor dubbelwandige olietankers is niet van toepassing op de BES-eilanden.

Het toepassingsbereik van deze verordening beperkt zich tot schepen die onder EU-vlag varen en tot schepen die een haven of terminal in het Europese deel van Nederland aandoen, of in wateren van het Europese deel van Nederland voor anker gaan. De verordening is dus niet van toepassing op in het lokale register van de BES geregistreerde schepen. Evenmin is de verordening van toepassing in de wateren van de BES.

Overigens staan in het register van de BES geen olietankschepen geregistreerd en zijn om die reden de gelijkwaardige eisen van Bijlage I van het Marpol-verdrag niet aan de orde voor de BES-schepen.

In het kader van de Havenstaatcontrole gelden wel de eisen van Bijlage I van het Marpol-verdrag. Voor de BES maakt het vanuit de Havenstaatcontrole derhalve niet uit dat de verordening niet van toepassing is; Marpol is van toepassing.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Naar boven