32 435 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011)

Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 11 oktober 2010

De leden van de SP-fractie vragen of de voorliggende wetswijzigingen gevolgen kunnen hebben voor het recht op, de hoogte van en duur van een uitkering en zo ja, welke.

De voorliggende wetswijzigingen hebben geen gevolgen voor het recht op, de hoogte van en duur van een uitkering. De voorgestelde wijzigingen zijn slechts technisch van aard.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven