32 412 Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S.

Ontvangen 23 oktober 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Aan afdeling 1, titel 5, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 216a

Een bepaling in een overeenkomst is nietig indien deze een partij verplicht tot het geopend houden van een winkel in de zin van de Winkeltijdenwet:

  • a. op zondag;

  • b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste of tweede Kersdag of op 4 mei na 19 uur.

Toelichting

Dit amendement regelt dat winkeliers niet contractueel verplicht kunnen worden om hun winkel op zon- en feestdagen te openen. Dit wordt door verhuurders van winkelpanden in winkelcentra nog wel eens vereist. De indieners zijn van mening dat winkeliers niet gedwongen mogen worden om op zon- en feestdagen hun winkel te openen.

Schouten A. Mulder Dijkgraaf Gesthuizen

Naar boven