32 366 Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 15 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het permanent bewonen van recreatiewoningen verboden en ongewenst is;

overwegende, dat nog altijd sprake is van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen;

overwegende, dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het verbod op permanent wonen in recreatiewoningen;

constaterende, dat de minister niet wil handhaven op de handhaving door de gemeenten;

verzoekt de regering de Kamer in 2013 een voortgangsrapportage voor te leggen over de stand van zaken omtrent de handhaving van het onrechtmatige bewonen van recreatiewoningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Verhoeven

Naar boven