32 351 De grenzen voorbij; Grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN MASTWIJK

Voorgesteld 22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat station Eijsden gesloten is door de komst van de Maastricht-Brussel express;

overwegende, dat de vervangende busdiensten geen goed alternatief zijn omdat de reistijd 3 tot 4,5 keer zo lang is en er bovendien vaak sprake is van vertragingen;

overwegende, dat de concessie Hoofdrailnet opnieuw ingaat in 2015 en dat rond dat jaar ook het regionale spoor in Limburg opnieuw wordt aanbesteed;

verzoekt de regering in overleg met de provincie te bewerkstelligen dat station Eijsden in een van beide nieuwe concessies wordt opgenomen en zo snel mogelijk weer wordt bediend, en daarbij de optie van een grensoverschrijdende stoptreinverbinding in aanvulling op de intercity te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Mastwijk

Naar boven