32 351 De grenzen voorbij; Grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN MASTWIJK

Voorgesteld 22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat invoering van ERTMS de interoperabiliteit van het grensoverschrijdend spoorvervoer makkelijker maakt;

verzoekt de regering in overleg met de grensregio's, de vervoerders ter plaatse en de buurlanden bij gepland groot onderhoud aan de beveiliging van grensoverschrijdende spoorlijnen de inbouw van ERTMS in de infrastructuur mee te nemen en de Kamer hierover binnen zes maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Mastwijk

Naar boven