32 351 De grenzen voorbij; Grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN MASTWIJK

Voorgesteld 22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er bij grensoverschrijdend spoorvervoer nog veel obstakels zijn om de fiets mee te nemen in de trein;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Fietsersbond, ROVER, NS, NSHispeed en de overige vervoerders met grensoverschrijdende spoordiensten over verbeteringen voor het meenemen van fietsen in de trein over de grens en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Mastwijk

Naar boven