32 351 De grenzen voorbij; Grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN MASTWIJK

Voorgesteld 22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met de middelen uit de initiatiefnota «De grenzen voorbij» wordt geïnvesteerd in grensoverschrijdende spoorlijnen in Limburg en Twente;

overwegende, dat in beide regio's nog een verdere verbetering van het grensoverschrijdende spoorproduct mogelijk is;

overwegende, dat ook in andere regio's zoals Groningen en de stadsregio Arnhem-Nijmegen nog kansen zijn voor een verbetering van het grensoverschrijdende spoorvervoer;

verzoekt de regering samen met de regio's plannen voor een tweede fase investeringen in het grensoverschrijdend spoorvervoer uit te werken en de Kamer hierover uiterlijk in de begroting voor 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Mastwijk

Naar boven