32 351 De grenzen voorbij; Grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer

Nr. 3 MOTIE VAN DE LEDEN MASTWIJK EN ANKER

Voorgesteld 22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de vervoersconcessie voor het Hoofdrailnet 2015–2025 aanleiding zal zijn voor de vervoerder om nieuw materieel te bestellen;

overwegende, dat het voordeliger is om materieel direct bij aanschaf geschikt te laten maken voor dienst in het buitenland dan wanneer dit achteraf gebeurt;

overwegende, dat het wenselijk is om het traject van binnenlandse intercity's door te trekken tot HSL-stations in de omringende landen;

verzoekt de regering in de vervoersconcessie Hoofdrailnet 2015–2025 HSL-stations net over de grens, zoals Aachen, Antwerpen, Rheine en Düsseldorf, toe te voegen aan de lijst met te bedienen stations;

verzoekt de regering zich er hierbij maximaal voor in te spannen dat deze verbinding de kwaliteit van een intercity heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mastwijk

Anker

Naar boven