32 351
De grenzen voorbij; Grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer

nr. 1
GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 maart 2010

Hierbij bieden wij u aan de initiatiefnota «De grenzen voorbij»1.

Op 18 augustus 2008 boden de leden Koopmans en Cramer de Initiatiefnota «Grenzeloos Genoeg(en)?» aan de Kamer aan. Vervolgens is hierover gesproken in een algemeen overleg op 11 september 2008. Dit heeft geresulteerd in een beleidsbrief van de bewindspersonen van Verkeer en Waterstaat op 26 november 2008 en een stand van zaken brief op 14 juli 2009. De Kamer heeft hierover gesproken in een voortgezet algemeen overleg op 3 september 2009.

In de nu voorliggende initiatiefnota zijn de resultaten van de genoemde overleggen en de beleidsbrief verwerkt. Verder is inzicht gegeven in de meest recente ontwikkelingen.

Koopmans

Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven