32 303 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait

Nr. 5 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2011

Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de intrekking van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait.

Dit wetsvoorstel regelt, dat de ondergrens van de hoogste schijf van het eigenwoningforfait (€ 1,02 miljoen) niet langer geïndexeerd wordt. Hierdoor zullen in de toekomst steeds meer woningen onder het hoger tarief komen te vallen.

De noodzaak van rust en vertrouwen in de woningmarkt is aanleiding geweest voor het huidige kabinet om in het regeerakkoord het voornemen vast te leggen om met andere maatregelen dan die rondom de eigen woning, de overheidsfinanciën houdbaar te houden. Het doorgang laten vinden van de eigenwoningforfait-maatregel past daarom niet binnen het beleid van dit kabinet.

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik het voorstel van wet hierbij in.

De staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Naar boven