31 993 Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (voedingssystematiek, categorieën te financieren investeringsprojecten en overige bijdragen uit het fonds)

Nr.7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 januari 2011

In navolging van de eerder door uw Kamer ontvangen brief (Kamerstukken II, 2010/11, 32 417, nr. 47) wil ik u, gemachtigd door de Koningin, mede namens de Minister van Financiën mededelen dat de regering het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (Kamerstuknummer 31 993) intrekt.

Het wetsvoorstel (Kamerstukken II, 31 993) strekt tot wijziging van de voedingssystematiek van het fonds en voorziet een aanpassing van de categorieën te financieren onderzoeksprojecten. Aangezien deze kabinetsperiode geen additionele voeding aan en geen financiering uit het Fonds economische structuurversterking zal plaatsvinden is bovenstaande aanpassing van de Fes-wet op dit moment niet relevant en kan het wetsvoorstel worden ingetrokken.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Naar boven