31 985 Buitenlands beleid en handelspolitiek

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 4 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de welvaart in Nederland voor een groot gedeelte afhangt van export;

overwegende dat de export van Nederland zich grotendeels richt op Europese landen die niet of nauwelijks groeien;

overwegende dat het verplaatsen van de exportfocus richting de groeilanden in Azië en Zuid-Amerika een positieve impuls kan geven aan de economische groei van Nederland als geheel;

overwegende dat de Nederlandse overheid hier een positieve bijdrage aan kan leveren via Holland-promotie, steun bij het leggen van de juiste contacten en het afdekken van financiële risico's van exporteren;

verzoekt de regering, op korte termijn een strategie op te stellen waarbij de exportondersteuning zo wordt ingericht dat Nederlandse bedrijven beter in staat zijn naar groeilanden te exporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Naar boven