31 985 Buitenlands beleid en handelspolitiek

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN VERHOEVEN

Voorgesteld 4 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verbeteren van het imago van Nederland (Holland branding) van belang is ter behoud en versterking van de Nederlandse exportpositie;

constaterende dat het helpen van internationale starters door middel van informatie, advies en collectieve promotie gewenst is;

van mening dat collectieve promotie een samenspel dient te zijn van het bedrijfsleven en de overheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke collectieve promotie door verschillende sectoren gewenst is en waarbij middelen op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze kunnen worden ingezet en de Kamer daar voor de begroting over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Verhoeven

Naar boven