31 924 XVI
Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2008

nr. 9
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 16 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet overweegt, de uitkering voor mantelzorgers die in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment, te verlagen naar € 230;

spreekt uit dat deze verlaging onwenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven