31 924 VII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008

nr. 11
MOTIE VAN HET LID BRINKMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is om op de politie te bezuinigen;

constaterende, dat de operationele sterkte van de politie niet mag dalen;

verzoekt de regering om bij het vaststellen van de operationele sterkte te garanderen dat het aantal politie in blauw op straat niet zal dalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman

Naar boven