31 893
Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot invoering van en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

17 maart 2009

Beatrix

Naar boven