31 320
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

31 374
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

nr. 17
MOTIE VAN DE LEDEN ZIJLSTRA EN JANSEN

Voorgesteld 19 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de metertarieven de afgelopen jaren sterk zijn gestegen;

constaterende, dat het overschot in de meterprijs wordt gebruikt voor de financiering van de slimme meter;

overwegende, dat de marktwerking in de metermarkt feitelijk wordt teruggedraaid en daarmee de metertarieven op een kostendekkend niveau dienen te worden gebracht;

overwegende, dat eindgebruikers die geen gebruik willen maken van een slimme meter dit in het metertarief dienen terug te zien;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat uiterlijk per 1 januari 2009 de meettarieven voor zowel de conventionele als de slimme meter op een kostendekkend niveau worden gebracht, waarbij het tarief van 2005 als maximum wordt gehanteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zijlstra

Jansen

Naar boven