31 320
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

31 374
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN HESSELS EN SAMSOM

Voorgesteld 19 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de vervanging van alle meters- en elektriciteitsverbruik bij kleinverbruikers in Nederland door «slimme meters», de invoering van een capaciteitstarief voor het transport van elektriciteit en gas en de invoering van een leveranciersmodel voor de contacten tussen klanten en energiebedrijven als doel heeft, de administratieve processen te vereenvoudigen;

overwegende, dat de hieruit voortvloeiende kostenbesparingen primair ten goede komen aan de energiebedrijven;

constaterende, dat de meteropname van gas en elektriciteit momenteel gezamenlijk plaatsvindt met de meteropname van water;

spreekt uit dat als gevolg van de invoering van de in de Wet Marktmodel voorgeschreven wijzigingen de totale kosten van elektriciteit, gas en water voor de kleinverbruiker niet mogen stijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hessels

Samsom

Naar boven