31 320
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 23 mei 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 17 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op de daadwerkelijke kosten van de op de meest efficiënte wijze van behandelen van het verzoek.

Toelichting

Het amendement verankert het uitgangspunt dat typegoedkeuringen, controles en dergelijke, tegen kostprijs worden uitgevoerd en dat de uitvoering van dergelijke overheidstaken efficiënt dient te zijn.

Jansen

Naar boven