31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 707 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN KUIK

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor een zevental routes mbo-hbo studenten moeten voldoen aan nadere vooropleidingseisen;

constaterende dat deze regeling geëvalueerd is en de conclusie is dat «ook op het niveau van feitelijke uitvoering van de regeling geen effect kan worden vastgesteld»;

overwegende dat de opleidingseisen met name studenten hinderen die willen kiezen voor een opleiding in de zorg of techniek;

verzoekt de regering, om de Regeling nadere vooropleidingseisen te schrappen zodat voor alle mbo-studenten die door willen stromen naar het hbo weer toelatingsrecht geldt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Kuik

Naar boven