31 227
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 22 oktober 2007

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel F, wordt het tweede subonderdeel e verletterd tot subonderdeel f.

Naar boven