31 031 XII
Jaarverslag en slotwet ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006

nr. 9
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 november 2007

Onlangs heeft een burger mij geattendeerd op een verschrijving op bladzijde 148 van het jaarverslag ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006. Abusievelijk staat daarin dat de reserves van de RDW in 2006 zijn afgenomen. De reserves van de RDW zijn in 2006 echter toegenomen.

Inhoudelijk verandert er door deze verschrijving overigens niets.

Voor de goede orde stel ik u van deze verschrijving op de hoogte.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Naar boven