30 819
Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen)

nr. 13
MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 3 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de positie van werkloze 60-plussers een andere is dan van andere werklozen;

verzoekt de regering bij het opstellen van de ministeriële regeling voor vrijstelling van de sollicitatieplicht in de IOW rekening te houden met de individuele omstandigheden en werkelijke perspectieven op werk van de werkloze 60-plusser,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Naar boven