30 550 IV
Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2005

nr. 5
VERSLAG

Vastgesteld 24 mei 2006

De vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken1 belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel (30 550 IV, nrs. 3–4), heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen dan wel het stellen van vragen.

De voorzitter van de commissie,

Van Beek

De adjunct-griffier van de commissie,

Franke


XNoot
1

Samenstelling: Leden: De Vries (PvdA), Dittrich (D66), Rouvoet (CU), De Vries (VVD), Buijs (CDA), Van Beek (VVD), voorzitter, Van Gent (GL), Van Bommel (SP), Luchtenveld (VVD), Van Oerle-van der Horst (CDA), Van As (LPF), Rambocus (CDA), Van Bochove (CDA), Herben (LPF), Wolfsen (PvdA), Sterk (CDA), Van Fessem (CDA), Tjon-A-Ten (PvdA), Blom (PvdA), Leerdam (PvdA), ondervoorzitter, Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD), Van Hijum (CDA), Meijer (PvdA), Wagner (PvdA), Vacature (algemeen) en Vacature (SP).

Plv. leden: Arib (PvdA), Van der Laan (D66), Van der Staaij (SGP), Van Egerschot (VVD), van Haersma Buma (CDA), Schippers (VVD), Vendrik (GL), Van Velzen (SP), Van Baalen (VVD), Çörüz (CDA), Varela (LPF), Jager (CDA), Ormel (CDA), Van den Brink (LPF), Timmermans (PvdA), Joldersma (CDA), Vacature (SP), Kalsbeek (PvdA), Straub (PvdA), Özütok (GL), Vacature (algemeen), Szabó (VVD), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Van Dijken (PvdA), Koenders (PvdA), Halsema (GL) en De Pater-van der Meer (CDA).

Naar boven