30 453
Regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 26 juni 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 14, tweede lid, wordt aan de aanhef toegevoegd: of een voormalige agrarische bedrijfswoning die op of na 19 maart 2000 een burgerwoning is geworden of wordt.

Toelichting

In het wetsvoorstel is niets geregeld voor de eventuele overgang van een bedrijfswoning naar burgerwoning. In de wet stankemissie en veehouderij behoudt zo’n woning na de beëindiging van het bedrijf de oorspronkelijke stankcategorie, waardoor dergelijke woningen bij de overgang naar burgerwoning geen bedreiging gaan worden voor de uitbreidingsmogelijkheden van een buurman veehouderijbedrijf. Er wijzigt immers nu voor hem niks.

In dit wetsvoorstel krijgt een bedrijfswoning geurbescherming door een vaste afstand van 50 meter (artikel 3), maar wanneer hij burgerwoning wordt, geldt deze vaste afstand niet meer en wordt hij een gewoon geurgevoelig object. Dit heeft tot gevolg dat vrijwel iedere veehouder bezwaar zou moet maken tegen een eventuele functieverandering van zijn buurman veehouder, omdat zijn uitbreidingsmogelijkheden in het geding kunnen zijn. Dit is natuurlijke een zeer ongewenste ontwikkeling, want functieverandering is aan de orde van de dag.

Van der Vlies

Naar boven