30 453
Regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij)

nr. 16
AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN OPLAAT

Ontvangen 23 juni 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «3,0 odour units» vervangen door: 35 odour units.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «14,0 odour units» vervangen door: 35 odour units.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «2,0 odour units» vervangen door: 35 odour units.

4. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «8 odour units» vervangen door: 35 odour units.

II

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «binnen een deel van het grondgebied van de gemeente een andere waarde» vervangen door: een lagere waarde.

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «binnen de bebouwde kom niet minder bedraagt dan 0,1 odour unit per kubieke meter lucht en niet meer dan 14,0 odour units» vervangen door: niet meer bedraagt dan 14,0 odour units, doch voor een bij verordening vast te stellen deel van het grondgebied van de gemeente niet meer bedraagt dan 5,0 odour units.

3. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «niet minder bedraagt dan 3,0 odour units per kubieke meter lucht en niet meer dan 35,0 odour units» wordt vervangen door: niet meer bedraagt dan 14,0 odour units, doch voor een bij verordening vast te stellen deel van het grondgebied van de gemeente niet meer bedraagt dan 5,0 odour units.

4. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «niet minder dan 0,1 odour unit per kubieke meter lucht en niet meer dan 8,0 odour units» wordt vervangen door: niet meer bedraagt dan 14,0 odour units, doch voor een bij verordening vast te stellen deel van het grondgebied van de gemeente niet meer bedraagt dan 5,0 odour units.

5. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «niet minder bedraagt dan 2,0 odour units per kubieke meter lucht en niet meer 20,0 odour units» wordt vervangen door: niet meer bedraagt dan 14,0 odour units, doch voor een bij verordening vast te stellen deel van het grondgebied van de gemeente niet meer bedraagt dan 5,0 odour units.

Toelichting

Gemeenten kunnen op basis van dit amendement maatwerk leveren voor delen van het grondgebied op basis van een onderbouwde verordening. De basisnorm is die van de plattelandswoning. Ruimtelijke en milieukundige overwegingen kunnen voor de gemeente aanleiding zijn om hiervan af te wijken middels de verordening die door de raad moet worden vastgesteld.

Koopmans

Oplaat

Naar boven