30 391 XII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 3
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 9 december 2005

In het voorstel van wet (stuk nr. 1) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

In het opschrift van de begrotingsstaat wordt «Voorjaarsnota» telkens vervangen door: Najaarsnota.

Naar boven